Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

eTwinning-STEAM with fairy tales

STEAM with fairy tales-Mostaki Maria

eTwinning

Το έργο θα αναπτύξει τη δημιουργικότητα των παιδιών: η ανάλυση των ιστοριών θα ενισχύσει το λεξιλόγιό τους, τα παιδιά θα μάθουν πώς να εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους μέσα από έργα τέχνης και δημιουργικά έργα. Με τη βοήθεια επιστημονικών μεθόδων διδασκαλίας θα διευρυνθούν και οι μαθηματικές ικανότητες των παιδιών. Τα παιδιά θα μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ που προορίζονται για ζωγραφική. Οι εκπαιδευτικοί θα μοιραστούν την εμπειρία τους σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου STEAM.


https://blogs.sch.gr/5nipmoud/etwinning/steam-with-fairy-tales-mostaki-maria/