Στην σελίδα μου θα βρείτε κυρίως εργασίες που γίνονται από τα παιδιά στο νηπιαγωγείο και που πιστεύω έχουν ενδιαφέρον!Οι συνάδερφοι θα βρείτε χρήσιμες αναρτήσεις ως υλικό για ιδέες και αξιοποίηση στην τάξη!Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να δουν κάποιες από τις εργασίες και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούμε με τα παιδιά τους, καθώς και να έχουν μια εικόνα για την φιλοσοφία της δουλειάς μου!Θα διαβάσετε ενίοτε και θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος!

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

eTwinning-STEAM with fairy tales

STEAM with fairy tales-Mostaki Maria

eTwinning

Το έργο θα αναπτύξει τη δημιουργικότητα των παιδιών: η ανάλυση των ιστοριών θα ενισχύσει το λεξιλόγιό τους, τα παιδιά θα μάθουν πώς να εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους μέσα από έργα τέχνης και δημιουργικά έργα. Με τη βοήθεια επιστημονικών μεθόδων διδασκαλίας θα διευρυνθούν και οι μαθηματικές ικανότητες των παιδιών. Τα παιδιά θα μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ που προορίζονται για ζωγραφική. Οι εκπαιδευτικοί θα μοιραστούν την εμπειρία τους σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου STEAM.


https://blogs.sch.gr/5nipmoud/etwinning/steam-with-fairy-tales-mostaki-maria/