Σάββατο 8 Ιουνίου 2024

Loop-Art Adventures ArtIstIc Unplugged CodIng for KIds

Το 3ο έργο eTwinning για το 2023-2024 - Ολοήμερο Τμήμα 5ου Νηπιαγωγείου Νέων Μουδανιών 
Τέχνη μέσα από κώδικα και οδηγίες....
https://www.canva.com/design/DAGHJqFk-iU/TRGv6rIyMSdF25fyDjfR_Q/view

LOOP από Maria Mostaki

Δεν υπάρχουν σχόλια: